Brain swim
Simning kan vara väldigt svårt att lära sig. Att simma bra och effektivt är än mer utmanande. När en person är rädd och ska lära sig denna viktiga, men livslånga kunskap, blir det mer än en utmaning, det blir nästan omöjligt.
 
Rädda människor vill ofta undvika vatten, men de blir väldigt sårbara om de hamnar i en olyckssituation, och det kan i värsta fall kosta dem livet. I en situation där en rädd människa hamnar i vatten utsätter de även andra personer för en risk när dessa ska försöka rädda dem. Logiskt sett kommer personer som är rädda för vatten att överföra sin rädsla till sina egna barn, vilket skapar en ond cirkel.
 
Många simskoleprogram hanterar rädsla för vatten som en del av processen att lära sig simma. Genom olika övningar jobbar vi avsiktligt med att motverka rädslan.
 
Sverige är ett riktigt vattenland, med 96 000 sjöar och 2 500 km strandremsa. Vi har också många vattendrag, och det är allt fler som skaffar egen pool. Att kunna simma är viktigt utifrån ett livräddningsmässigt perspektiv, men också utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv. Många aktiviteter är idag knutna till vatten. Att kunna simma kan anses vara en självklarhet, men det är det inte för alla. Att inte kunna simma, att inte känna sig trygg i vatten, gör att man hämmas socialt, eftersom det är många aktiviteter som man inte kan delta i. Genom att kunna simma och känna sig trygg i vatten förstärks individens självkänsla och självförtroende. Vi anser att det är en rättighet att lära sig simma och vara trygg i vatten.